איזה קפה נמס יותר טוב יותר טעים, גקובס או טסטר צ ויס או עלית.

טסטר צויס... אין ספק! X

טסטר צויס X

שאלות קשורות