איך יותר נכון לומר 22 בינואר, או 22 לינואר? רק מי שיודע בוודאות שיענה, תודה ויום טוב..

לינואר X

לינואר.. X

זה לינואר המורה ללשון שלי תמיד אומרת ככה X

שאלות קשורות