שלום, מישהו יכול בבקשה להגיד לי מה הפירוש של המילים מוגפת ופורענות?

מוגפת = סגורהפורענות = צרות (בדכ משתמשים בהקשר מועד לפורענות, כלומר, משהו שמזמין צרות, שנוטה להשחתה וכו) X

שאלות קשורות