האם אלרגיה לחצילים קיים? כל פעם שאני אוכלת חציל הלשון שלי מתחילה לכאוב. יכול להיות שזה מהזרעים של החציל?