מה זה קרקע סחף. תודה לעונים ולעונות

בבקשה...קרקע בעלת גרגרים דקים שהמים מחלחלים בה באיטיות. X

אדמת הסחף היא מנפחת את הסיזוג של המנרל X

שאלות קשורות