מתי חופש חנוכה? באיזה תאריכים זה יוצא?

מתחיל ב14/12 לא יודעת מתי נגמראגב ריק ומורטי זה מדהים X

14-20 חוזרים ב21 ללמוד X

שאלות קשורות