תנו בדיחות על קווקזים?

שלושה קווקזים מתנפלים על פרסי בסמטה חשוכה ומאיימים: תביא מאה שקל או שאתה מת! תעשו טובה, אומר הפרסי, בואו נתפשר על חמישים, למה אני כבר חצי מת מפחד... X

שאלות קשורות