מה זה אומר אינעל שורלק ואחותו איזה מראה מרהיב?

זה מ זוהי סדום

זה מזוהי סדום ואמרה את זה אשת לוט (טל פרידמן)

שזה מראה יפה ומרהיב -_-

הצגה מדהימה חבלזית בזבזית

שאלות קשורות