מה זה אומר אינעל שורלק ואחותו איזה מראה מרהיב?

זה מ זוהי סדום X

זה מזוהי סדום ואמרה את זה אשת לוט (טל פרידמן) X

שזה מראה יפה ומרהיב -_- X

הצגה מדהימה חבלזית בזבזית X

שאלות קשורות