ליה מתאגד לסבית?

בסדרה כע במציאות לא X

בסדרה כן במציאות לא. X

ליה כן. שירה נאור לא. X

במצאיות לא X

בסדרה כן X

רק בסדרה. X

בסדרה היא נמשכת לבנות, אבל זה לא אומר שהיא בהכרח לסבית. X

נראה לי שהיא ביסקסואלית או שהיא סטרייטית שרוצה להתנסות X

בסדרה כן במציאות לא X

שאלות קשורות