מזה רזלה/רזאלה במרוקאית?

רזלה/רזאלהיש לזה דו-משמעות.המילה רזל בפני עצמה היא גֶבִר (וגם רגל)רזאלה איילה או יפה כאיילה. X

יפהיופי מיוחדיפה מאוד X

שאלות קשורות