מזה רזלה/רזאלה במרוקאית?

1 תשובות

רזלה/רזאלהיש לזה דו-משמעות.המילה רזל בפני עצמה היא גֶבִר (וגם רגל)רזאלה איילה או יפה כאיילה.

שאלות קשורות