מי שמכיר את השיר כלבויניקית מה זה כלבויניקית ועל מה מדובר שם?

כולבויניק זהו אדם שעוסק בהמון תחומים וזה נגזר מכולבו X

כלבויניק זה מישהו שיכול לעשות הכלמישהו שיש בו הכל.זה כעיקרון ההפך מכלומניק - שפירושו מישהו שאין בו כלום, מישהו לא יוצלחאז כלבויניק זה בדיוק ההפך X

כולבויניק זה כמו.. איש אשכולות אז כאילו בשיר היא יכולה לעשות הכל וזה X

שאלות קשורות