איך אומרים יום נישואים יום נישואין?

אומרים יום נישואין X

גם יום נישואים וגם יום נישואין.לשתיהן יש את אותה המשמעות. X

יום נישואין ככה נהוג להגיד! X

בדרכ אומרים יום נישואין, אבל אפשר לומר יום נישואים. X

שתי הדרכים נכונות. X

שאלות קשורות