איך מחשבים נפח קובייה?

נפח - המקום שתופס גוף במרחב. היחידה למדידת נפח נקראת סמק.חישוב נפח של קובייה: אורך הצלע בשלישית 3 a X

A B C מכפלת הצלעות X

אורך צלע של הקובייה בחזקת שלוש.כלומר, אורך צלע של קובייה X אורך צלע של קובייה X אורך צלע של קובייה. X

בסיסXרוחבXגובהhttp://www.youtube.com/watch?v=ZjhnhhLZv6Y X

הנה תראי, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CGgQFjAI&url=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fa%2Fhanadiv.tzafonet.org.il%2Fhanadiv%2Fhome-2%2Fmath1&ei=3DaqT9KrD8fE4gTVrqn6CQ&usg=AFQjCNH9L8-e_Qr7Rv3Eu14eU9fleiYiZQ X

אורך כפול גובה כפול רוחב (: X

שאלות קשורות