מתי אני אומרת את המילה מגיעה ומתי את המילה מגיע

מגיעה כשמדובר על נקבה ומגיע כשמדובר על זכר X

מגיעה: לבת, מגיע: לבן X

את אומרים לבת-האם את מגיעה?לבן-מגיע. X

מגיע-אומרים לזכר, לבניםמגיעה-אומרים לנקבה, לבנות X

מגיעה זאת נקבה בנות ומגיע זה זכר בנים X

שאלות קשורות