מהי עצת נתן לבת שבע (מלכים א פרק א )?

אמר לה ללכת אל דוד ולהזכיר לו את ההבטחה שלו אליה, ששלמה ימלוך תחתיו ולא אדוניה X

אני מצטטת לך את מה שהמורה שלי הכתיבה לנו במחברת:נתן הנביא מייעץ לבת שבע לפעול ומוסר לה מידע. הוא מספר לה שאדוניה המליך את עצמו למלך, ושדוד לא יודע מזה. הוא מייעץ לבת שבע לפנות לדוד ולהזכיר לו שהבטיח ששלמה ימלוך. בהצלחה (: X

שואל השאלה:תודה ( ; X

שאלות קשורות