מתי יש ירח מלא ומתי ירח חסר לפי ראש חודש, ביהדות?

בתחילת חודש -חסר ובאמצעו מלא עגול והולך ומתמעט. X

באמצע חודש יש ירח מלא, ובהתחלה ובסוף הירח חסר. X

א-הירח גדלעד טו- שם הירח מלאומטז עד ל- הוא מתרוקן X

שאלות קשורות