מה המטבע במצרים?!

לירה מצרית X

לירה מיצרית X

לירה מצרית או גְנֵיה. X

שאלות קשורות