איך אומרים בלשון זכר, השתנת או השתנתה? סיבכת אותי או סיבכתה אותי? היית או הייתה?

1. השתנת2. היית עברית שפה יפה (; X

השתנת, סיבכת. X

בלי ה בסוףף..השתנת סיבכתהיית X

בלי הא X

השנית, סיבכת, לגבי השלישי לא בטוח X

השתנת, סיבכת, הייתגם לזכר וגם לנקבה X

תוריד את ה ה מכל המילים X

היי.בלשון זכר כותבים- השתנת, סיבכת אותי, היית (שימי לב אבל שקוראים את המילים שכתבת כאלו יש להם ה בסוף, אבל כותבים בלי ה)בלשון נקבה כותבים עם ה בסוף את המילים האלו. X

שאלות קשורות