מה אומר השם שיר (לבנות)

...שיר. X

שיר זה שיר אין הרבה מה להוסיף אבל שם יפה X

הנה פירוש השם שיר. X

שחכתי לשים את הקישורקישורים מצורפים:פירוש השם שיר X

שואל השאלה:אתם חושבים שהוא יפה? X

שאלות קשורות