איך קוראים לאפליקציה שמראה איך קוראים לי באנשי קשר?

נאקנאקNoknok X

NokNok. X

מה זה כיאילו אפליקציה שמראה איך כל אחד קורא לך באישקשר? X

לאפליקציה קוראים NOKNOK X

שאלות קשורות