ביטול הסתר תיקיה - בטעות לחצתי הסתר תיקייה על תיקייה שלי ועכשיו אני לא מוצא אותה ואת הקבצים שבה. איך אני מוצא אותה ומחזיר אותה לרגיל?

גש ללוח הבקרהאפשרויות תיקיה-תצוגה-מתחת לקבצים ותיקיות מוסתרים סמן את האפשרות להציג אותם. X

שאלות קשורות