מזה כנל ו- הנל?

כנל זה כאילו אותו דבר X

כנל=כניזכר למעלההנל=הניזכר למעלה X

כנל = כנאמר לעילהנל = הנזכר לעיל X

תלוי בהקשר, יכולים להיות מספר פירושיםכנלכנאמר לעיל.כנזכר לעיל.כנכתב לעיל.כן נראה לי.כך נכון לגביי.הנלהנזכר לעיל.הנראה למעלה.הנזכר לפני.הנזכר למטה. X

כנל - כך נכון לגביי.הנל - הנזכר לעיל. X

שואל השאלה:עדיין לא הבנתי מזה תסבירו במילים פחות גבוהות X

כנל -כך נכון לגבייהנל- הנזכר למעלה (לעיל) X

שאלות קשורות