מה זה קיצ׳י?

חמוד עד כדאי בחילה X

רומנטי בהגזמה X

אולי קיטשי?שגרתי, צפוי, משהו סתמי X

שאלות קשורות