הגיל להמרת כסף - מאיזה גיל ניתן להמיר כסף מחול לכסף ישראלי, ואיפה כדאי? תודה

להמיר כסף אפשר בכל גיל אבל עדיף שתלך עם אחד ההורים שלא יעבדו עליך!אפשר להמיר בכל מקום, תשתדל להמיר בצאנגים של הדואר או הבנקים עדיף X

אין מגבלת גילכדאי בציינג מורשה או בשדה תעופה בחול אם יש לך כסף זר שם ואתה בדרך הביתה X

שאלות קשורות