מותר לשים קונדום בכיס?

שהוא בתוך האריזה שלו אז כן X

ברור שכן כל עוד האריזה שלמה והוא לא נפגע.שלא יהיה הרבה זמן בשמש כי הוא מאבד מהחוזק שלו X

שאלות קשורות