אתה יכול לעצור את זה מבלי להשתמש ברגליים או בידיים, תשובה?

מחשבהחלוםכמה אותיות?

שואל השאלה:5 אותיות, לא מחשבה ולא חלום

לעצור את הנשימה נ-ש-י-מ-ה

שאלות קשורות