אתה יכול לעצור את זה מבלי להשתמש ברגליים או בידיים, תשובה?

מחשבהחלוםכמה אותיות? X

שואל השאלה:5 אותיות, לא מחשבה ולא חלום X

לעצור את הנשימה נ-ש-י-מ-ה X

שאלות קשורות