אהובי אני חושבת X

יקירי, אהובי, אם אני לא טועה.. X

שאלות קשורות