אומרים הלווייה או לווייה?

הלוויה X

תלוי מה אתה מתכוון.הלוויה זה תמיד במושג של ללוות את המת בדרכו האחרונה, לוויה זה יכול להיות גם במשמעות של טקס שמלווים מישהו למשהו. אבל הרבה אנשים בסלנג רגילים לומר לוויה במקום הלוויה, ולמילה לוויה בכל מקרה אין ככ הרבה שימוש, אז זה לא ככ משנה ביום-יום. X

שואל השאלה:אוקיי, תודה רבה:) X

הלוויה או לוויה.זה לא משנה. X

לפי מילון אבן שושן שתי המילים אפשריות לשימוש, בעוד שבמילה לוויה משתמשים לא פעם כשמתכוונים לבן לוויה ולא ללווית המת, אך היא נכונה גם בהקשר זה. X

שאלות קשורות