בניסוי במעבדה חיברו נורה ומד זרם למעגל חשמלי. הנורה לא דלקה למרות שמד הזרם הראה 0.3 אמפר. כיצד תסבירו את התופעה?

זה לא מספיק חזק, הנורה צריכה יותר כוח כדי להידלק X

הנורה תקינה?אם כן אז כנראה ש 0.3 אמפר זה לא מספיק בשביל שהנורה תפעל, צריך זרם חזק יותר X

היה לי את השאלה הזאת במיצב. אם אני לא טועה אז הנורה שרופה כי הנורה הייתה אמורה לפחות להבהב קצת.. X

שאלות קשורות