איך כותבים גרסא או גרסה?

גרסא אחת,3 גרסאות X

אני כותבת עם א X

גרסהקישורים מצורפים:מוזמנת לקורא X

האקדמיה ללשון החליטה על סיומת ה במילים כמו דוגמה, גרסה, קופסה. X

אני חושבת שאפשר גם וגם זה כמו שאפשרי להגיד דוגמה ודוגמא X

גרסה, גרסתו, גרסתם - כך נכון לומר.גרסה ביחיד,גרסאות ברבים.לדוגמה:כורסה ביחידכורסאות ברבים.דוגמה ביחידדוגמאות ברבים.שרשרת ביחידשרשראות ברבים.קישורים מצורפים:https://www.safa-ivrit.org/dikduk/aend.php X

בעברית - גרסה, בארמית - גרסא. כמו שכתבו כאן, ברבים אומרים גרסאות, אך ניתן לומר גם גרסות. X

שאלות קשורות