איך כותבים נכון, מה אני אצטרך להביא למחר, או מה אני אצטרך להביא מחר?

זה ממש לא משנה.זה אותו הדבר. X

מה אני אצטרך להביא מחר X

אותו הדבר X

למחר אבל זה לא כזה משנה X

למחר זה משהו שתשתמשי בוא מחר ומחר זה יכול להיות גם לעוד חודש X

שאלות קשורות