אומרים לקנא או לקנאות?

לקנא X

לקנא:) X

לקנא - כמו למלא X

לקנא (-; X

שאלות קשורות