מה זה מזניב?

מגניב כשיצא בטעות ז? X

מגניב במילה שכביכול מגניבה יותר.כאילו חידוש למילה מגניב X

אין מילה כזאת בעברית אולי אדם שהוא תולה משהו מאחורה למשהו X

שאלות קשורות