יש לי שתי בנות בכיתה, שאחרי כל מבחן הן מתפללות ואומרות שיש תפילה כל שהיא שעושה הצלחה במבחן ומזל וציון טוב, ואנחנו לא בבית ספר דתי או משהו כזה, אנחנו בבית ספר ממלכתי רגיל, יש תפילה כזאת? עם כן מה התפילה?

יש תפילה,היא לא תמיד עובדת X

אין דבר כזה. פשוט צריך ללמוד. X

אולי יכול להיות אבל אחרי הם אומרות אותה? אם כבר אז אולי צריך להגיד תפילה לפני כי אחרי זה כבר לא ישתנו התשובות שהם ירשמו אם זה לפני אז אולי בשביל שלא יהיה בלקאוט כזה שיזכרו את התשובות X

יש תפילה כזאת, אבל את פשוט צריכה ללמוד ולהשקיע ולעזור לעצמך, אחרת כלום לא ילך.יהי רצון מלפניך ה אלוקינו ואלוקי אבותינו שאזכה לזכור היטב את הדברים שאני לומד, ויקבעו חזק במוחי, ולא אשכח אותם כלל. ולא יארע לי שום בילבול בעת שאבחן, שלא אתרגש ולא אשכח את הדברים מטרדת הנפש, ואכתוב את הדברים בצורה ברורה כדי שהמורה תתרשםיתרשם באופן טוב מידיעתי. אנא ה זכני ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל הדברים הטובים שאלמד. פתח ליבי בתורתיך ואחרי מצותיך תרדוף נפשי. אנא ה זכני למצוא חן בעיני אלוהים ואדם. ויתקיים בי ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה עימו. וכן יהי רצון ונאמר אמן. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה צורי וגואלי. יש עוד אחת אם אני לא טועה. X

יש תפילה להצלחה ואת יכולה לבקש שזה יהיה להצלחה שלך במבחן או לקרוא כמה פרקי תהילים כדי שתצליחי אבל את צריכה גם ללמוד טוב X

יובלבלה כתב לך תשובה רצינית ונכונה. אך אכן צריך קודם ללמוד ןתמיד להתפלל אל השם יתברך ולקרוא כמה פרקי תהילים שכתב דוד המלך יכול לעזור. X

שאלות קשורות