מה עשה שלמה לפי צוואת דוד? -מלכים א פרק ב

הרג את יואב בן צוריה ואת שימעי בן גרא. ועשה חסד עם בניו של בריזלי הגילעדי X

שאלות קשורות