מישהו יודע איך מעתיקים קישור ולא עושים העתק הדבק אמרו לי שיש דרך אחרת? איך?

העתק, ובמקום הדבק קונטרול v X

ctrl+c העתקctrl+v הדבק X

אולי תסביר את עצמך... X

אני חושש שאי אפשר...תשאל את מי שאמר לך. X

שאלות קשורות