מה משמעות המילה תסמין? א. סימן ב. גורם ג. תופעה ד. פיתרון

א. X

סימן X

א.אסביר:דוגמא: מהם התסמינים לשפעת? תשובה: צינון, נזלתמה זה בעצם אומר? זה כמו שנשאל: מה הסימנים לשפעת? או מה הגורמים לשפעת? מה התופעות לשפעת? מה הפתרון לשפעת?אז שאלנו מה הסימנים. לכן זה א X

שואל השאלה:תודה רבה, מה ההבדל בין סימן לתסמין? X

תופעה.סימן זה לא תסמין.האומנם זה מבלבל, הם הטעו אותך. X

תסמינים זה תופעות. מה התסמינים לשפעת זה מה התופעות X

זה תופעות. X

לול וטפהיום עשו לנו בוחן בדיוק עם אותן שאלות.. לול מעהתשובה היא ג. X

שאלות קשורות