גוקים על צמח הנענע - על העציץ נענע שלי יש גוקים לבנים, הם מזיקים? מה הם עושים? איך אפשר למנוע אותם?

גוקים לבנים? אתה מתכוון לכנימות? הם לבנים קטנים ומעופפים.הם באים מהאוויר, תקנה במשתלה ריסוס אורגני לצמחים נגד כנימות, ותרסס על הצמח X

תסתכל במגדיר חרקים אם אתה מזהה איזה חרק זה:קישורים מצורפים:מגדיר חרקים X

שאלות קשורות