תענו לי בבקשה איזה נדר נדרה חנה? ומה התפילה? (ספר שמואל א פרק א)

שהבן שיוולד לה היא תקדיש אותו ל-ה.. X

היא נדרה שאם יוולד לה ילד הוא יגדל כל החיים שלו במקדש והיא התפללה לילדאם עזרתי אני אשמח לפרח ;-) X

היא נדרה שאם היא תדל ילד הוא יהיה שייך לה, זא שהוא יעבוד במשכן (או בביהמק)והוא יהיה נזיר.. X

שאלות קשורות