איך כותבים נכון באנגלית רחוב של בית למשל - הרחוב - ואז מספר הבית ומספר הדלת או - הרחוב - ואז מספר הדלת ואז מספר הבית..?

קודם מספר, אחר כך הרחוב X

st. 13 למשל X

אבל כותבים במלא כאילו street X

הנה דוגמה לכתיבת רחוב: Saint Rose 24 St. NYC X

שואל השאלה:מה עם מספר הדלת אבל?...st. danny 23 423 זה המספר בית 4 דלת... X

שאלות קשורות