אני צריכה חידות טובות + פתרון תודה

בחדר אחד יש 3 מנורות ובחדר אחר ליד החדר עם המנורות יש 3 מתגים מותר לכם להדליק פעמים מתג ולכבות מתג אחד איך תדעו?תשובה: לפי החום מדליקים אחד מחקים חמש דקות נכנסים ובודקים באים שוב לחדר מכבים ומדליקים שוב בודקים ואז אתם יודעים X

לאדם חשוב אחד היה מפעל בעכו אחרי שהמפעל נפרץ פעם אחת הוא החליט לשים שומר לילה יום אחד בא השומר לאדם ואומר לו: תשמע חלמתי הלילה שאתה תיסע ברכבת הרכבת תתהפך ואתה תמות על תלך ברכבת באמת לאיש היה פגישה בתל אביב הוא חשב חשב ובוף דחה את הפגישה באותו היום הוא רואה בחדשות רכבת מעכו לתל אביב התהפכה הים אין ניצוליםיום למחורת הוא קורא לשומר למשרד שלו ומביא לשומר שתי מעטפות באחד משכורת עם בונוס גדול ובשני מכתב פיטורים למה הוא פיטר אותותשובה: כי הוא שומר לילה הוא לא אמור לחלום כי אז הוא לא משגיח על המפעל X

תוכלי למצוא באתר riddles חידות X

שאלות קשורות