היי, אחרי שיוצאים מהשרותים צריך ליטול ידיים? ואם כן אחכ מברכים על נטילת ידיים?

לא חייב ליטול ידיים, מספיק לשטוף ולנגב.מברכים רק אשר יצר.רק בבוקר מברכים על נטילת ידיים לפני אשר יצר. X

לאלא! על נתילת ידיים מברכים בערב שישי בקידוש לפני שאוכלים..יש את ברכת אשר יצר שמברכים אחרי שיוצאים מהשירותים.. מצורף הברכה..קישורים מצורפים:הברכה .. :) מקווה עזרתי .. X

נוטלים ידיים 3 פעמים לסרוגין, כמו בבוקר. אחכ מברכים את ברכת אשר יצר. X

כן צריך ליטול ידיים לסירוגים 6 פעמים ולברך אשר יצר.! X

אפשר רק לשטוף ידיים אבל רצוי ליטול ידיים, למלא נטלה ולשטוף 6 פעמים לסירוגין. ממלאים את הנטלה בצד ימין כשמסיימים למלא אותה מעבירים ליד שמאל ושופכים מים עד פרק כף היד מתחילים בימין ואז שמאל ימין שמאל ימין ומסיימים בשמאל, ואז מברכים את ברכת אשר יצר. וחשוב לכוון בברכה הזאת זו סגולה לבריאות איתנהמברכים מחוץ לשירותים- ברוך אתה ה (שם השם המפורש) אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יסתם אחד מהם או אם יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת, ברוך אתה ה רופא כל בשר ומפליא לעשותישר כוח! אם תרצי להבין את משמעות הברכה או אם יש לך שאלות נוספות אשמח לענות! X

אחרי היציאה מהשרותי צריך לשתוף ידים עם סבון למען ההיגיינה לנגב ואחכ ליטול ידים ולברך את ברכת אשר יצר, עדיף בישיבה. צריך להקפיד שהשרותים סגורים בשעת הברכה. X

שאלות קשורות