מה פירוש וחוזר חלילה? ראיתי את זה בכמה מקומות וזה לא מתקשר לי בצורה הגיונית שזה חס וחלילה חח אז מה זה בעצם?

וחוזר שוב ושוב.. במחזוריות X

וחוזר חלילה, אומר שאם משהו לא בסדר קורה שלא יחזור על עצמו (: X

עוד פעם ועוד פעם X

חוזר שוב ושוב ושוב...דוגמה, אתה מדבר, ואז לילך ואז אני וחוזר חלילה- אתה לילך, ואז אני, אתה לילך ואז אני... X

חוזר חלילהזה מחזוריות כלומר הגיע עד שלב מסויים שממנו הוא עבר לשלב בו הוא התחיללמשל כמו זרע של צמחהוא גודל אחרי שהוא נותן פירות הזרעים שלהם כשהם נופלים על הקרקע הם מתחילים לצמוח מחדשלא היה לי כח להסביר אבל חח בקצרה... X

חס וחלילה - שילוב של הביטויים חס ושלום ו-חלילה - שהופיע בתורה.חוזר חלילה - חוזר שוב ושוב, אולי מלשון לחולל (שזה בדכ במעגל).מדובר בשתי מילים שונות שאין קשר ביניהן. אני חושב שאת המילה ב-חוזר חלילה יש לבטא במלרע, ואת חס וחלילה במלעיל. X

שאלות קשורות