חומוס גרגירים אכן עושה גזים אבל עם משרים אותו במים למשך לילה או מנביטים אותו אז לא יעשה גזים אם זה חומוס רגיל קנוי כן עושה אבל לא רציני X

שאלות קשורות