איך מחשבים שטח משולש?

גובה כפול בסיס חלקי 2.

צלע כפול גובה לחלק ל-2

מכפילים ואז מחלקים בשתיים משהו כזה

גאונים זה בסיס כפול גובה חלקי 2

משולש שווה שוקיים: גובה לצלע * צלע: 2משולש ישר זווית: יתר * ניצב: 2 משולש ישר זווית הוא חצי ממלבן.

גובה כפול בסיס חלקי שתיים

איך מחשבים שטח משולשהסבר פשוט וברור באתר למורי ישראלבקישור כאןקישורים מצורפים:איך מחשבים שטח משולש

שאלות קשורות