איך מחשבים שטח משולש?

גובה כפול בסיס חלקי 2. X

צלע כפול גובה לחלק ל-2 X

מכפילים ואז מחלקים בשתיים משהו כזה X

גאונים זה בסיס כפול גובה חלקי 2 X

משולש שווה שוקיים: גובה לצלע * צלע: 2משולש ישר זווית: יתר * ניצב: 2 משולש ישר זווית הוא חצי ממלבן. X

גובה כפול בסיס חלקי שתיים X

איך מחשבים שטח משולשהסבר פשוט וברור באתר למורי ישראלבקישור כאןקישורים מצורפים:איך מחשבים שטח משולש X

שאלות קשורות