איך כותבים צמיד באנגלית? ואיך כותבים שרשרת?

BraceletChain X

braceletneckles X

צמיד- Braceletשרשרת- Necklace X

necklace-שרשרתbracelet-צמיד X

צמיד - Braceletשרשרת- Necklace X

bracelet ~ צמידneckles ~ שרשרת X

שאלות קשורות