יש לי מדפסת דומה לזו, אם במקום דפים אני אשים בריסטול, זה יוכל להדפיס את המילים על הבריסטול? ולא יגרום שום נזק למדפסת? - קישור מצורף

יש לי גם סוג של מדפסת כזאת..לפי דעתי זה לא יגרום שום נזק למדפסת כל עוד: הבריסטול בגודל של דף רגיל, והבריסטול לא עבה מדי.. X

שואל השאלה:הוא בגודל של דף רגיל,ויותר עבה מדף X

אז זה אפשרי X

שאלות קשורות