יש פה כמה ששרים R&B או ראפ? יש לי כמה טקסטים...

אחי... תשיר את זה לבדקח ביט ותשיר X

תרשום לי שנייה בפרטי מה הם השורות X

שאלות קשורות