זה אפשרות שעשו שבוחרים כמה אנשי קשר שרוצים (עד 25) ואז כותבים הודעה וזה שולח לכל מי שבחרת במקום לכתוב מחדש או העתק הדבק.. זה מעולה X

שאלות קשורות